Контакт информации

Општинско основно училиште

Блаже Конески - Прилеп

Адреса: Самоилова бр. 15
7500 Прилеп
Република Македонија

тел: 048/417-755
факс: 048/417-755

e-mail: oublazekoneski@gmail.com