Ефремоска Билјана

Психолог при ОУ Блаже Конески - Прилеп

Родена на: 10.IV.1959

Образование:

  • Средно Образование: Гимназија Мирче Ацев, Прилеп, генерација: 76/77
  • Високо Образование: Филозовски Факултет - отсек Психологија 1982/83

Работно искуство:

  • Психолог во Текстилна Индустрија од 1984
  • Психилог при ОУ Блаже Конески од 1996 година

Извештаи и програми: