Новости

29 Јуни 2010 | Јирг Шубигер во ОУ „Блаже Конески“

28 Јуни 2010 | Анекс кон годишната програма за 2010/2011 год.

22 Јуни 2010 | Литературно читање - Јирг Шубигер „Среќни и несреќни случки“

21 Јуни 2010 | Роботека – каде што иднината е сега

21 Јуни 2010 | Наставнички совет

21 Јуни 2010 | Друмот на почитта

16 Јуни 2010 | Доделување на сведителства

16 Јуни 2010 | Предавање

11 Јуни 2010 | Соопштенија и Новости

09 Јуни 2010 | Резултати од натпреварот

08 Јуни 2010 | Соопштенија

07 Јуни 2010 | Германски донации во ОУ ”Блаже Конески”

07 Јуни 2010 | Нешто повеќе за посетата на Германската Делегација

07 Јуни 2010 | Новости и Активности

07 Јуни 2010 | Посета на претставниците од УСАИД од Зелениот Пакет

07 Јуни 2010 | Изградба на 7 училишни спортски сали

03 Јуни 2010 | Одговор од Германската Амбасада

03 Јуни 2010 | Препорака

03 Јуни 2010 | Посета на координаторите од Кавадарци и Неготино на УСАИД

03 Јуни 2010 | Презентација на СОУ Ристе Ристески Ричко

02 Јуни 2010 | Презентација на сновното музичко училиште Ордан Михајловски- Оцка

02 Јуни 2010 | Извештај од страна на директорот Марија Дулевска

29 Мај 2010 | Работилница за работа со компјутери

29 Мај 2010 | Посета на СОУ Орде Чопела

28 Мај 2010 | Новости и Активности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |