Новости

28 Мај 2010 | Презентација на СЕПТУ Кузман Јосифовски- Питу

28 Мај 2010 | Еко Клуб: Чистење на езерото

28 Мај 2010 | Тридневен семинар

27 Мај 2010 | Најчиста Училница

27 Мај 2010 | Меморандум за соработка за интеграција на еконаставата во образованието

27 Мај 2010 | Протокол за учебниците

26 Мај 2010 | Зенит Петка

20 Мај 2010 | Опремување на кабинетот по техничко образование

20 Мај 2010 | Новости и Активности

19 Мај 2010 | Сите на Велосипед

19 Мај 2010 | Соопштенија и новости

14 Мај 2010 | Денови на Крали Марко

13 Мај 2010 | Новости и Активности

13 Мај 2010 | Посета на Крушево

10 Мај 2010 | Презентација од средното општинско училиште Наум Наумовски- Борче

06 Мај 2010 | Презентација од Јахја Кемал Колеџот

30 Април 2010 | Новости и Активности

27 Април 2010 | Награда

26 Април 2010 | Новости и активности

26 Април 2010 | Бронзен медал на државниот натпревар во ракомет

23 Април 2010 | Државно првенство во ракомет

21 Април 2010 | Училиштата „Рампо Левката“ и „Блаже Конески“ - најдобри

20 Април 2010 | Натпревари

19 Април 2010 | Новости

15 Април 2010 | Новости

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |