Први места на натпреварот по Народна Техника

17 Април 2012

Сите Фотографии

Нашите ученици под менторство на наставниците по Техничко образование Андоноски Петар и Бабаноски Бранко ги освоија сите награди и први места на натпреварот по Народна техника и тоа Давид Лазароски- 1 место во Автоматика, Јана Мицеска прво место во Роботика, Христина Талеска - 1 место во авиотехника, Димески Бојан 1 место во воздухополвно моделарство- овие ученици одат на Државната олимпијада на млади техничари на 21 Април 2012 год во Кавадарци; им посакуваме многу среќа понатаму и многу успех!