Учеството на мандолинскиот оркестар во О.О.У Гоце Делчев - Прилеп‏

24 Април 2012

Го освоија првото место под менторство на професор Марија Неделкоска и ќе учествуваат на државниот натпревар во Велес на 19 Мај 2012 год а хористите под менторство ан Бузеска Лилјана го освоија второто место во хорските смотри.