Microsoft филмски фестивал

24 Април 2012

Нашите наставнички Марија Неделкоска и Дзокоска Гордана беа во посета на филмскиот фестивал по повод Иновативно користење на Microsoft иновативните алатки во наставата- за да потоа извршат дисеминација на останатите наставници во училиштето