Програма за настап на смотри 2012 - 07 Мај 2012

30 Април 2012

ред. бр. Вид на избрана точка наставник Одделение/ ученици Име на точка
Прв Блок
1. Химната на училиштето Бузеска Лилјана, Неделкоска Марија Кормушоска Ивана, Китаноска Натали, Роканоска Сања За Блаже Конески
2. оркестар Неделкоска Марија Ученици од 7 и 8 одд
3. хор Бузеска Лилјана Ученици од 6, 7 и 8 одд
4. Рецитаторска секција Христовска Виолета
Втор Блок - Екологија
5. Трпкоска Лилјана Ученици од 1/5 одд Варош Дали знаете
6. Ристеска Мартина Ученици од 3 одд Заштита на водата
7. Попова Борка Ученици од 4/3 одд Необични гласови
8. Наумчески Димчо Ученици од 4/2 одд Платнеса, Хартеса, Плстеса
9. Кочоска Валентина Ученици од 4 одд Ја сакам пролетта I love spring
Трет Блок - Музичко Сценски Настапи
10. Музичко сценски настап Звездоска Павлина Ученици од 1/3 одд Кан Кан
11. драматизација Ристеска-Проданоска Наташа Ученици од 6 одделение деветтолетка Во слаткарница
12. Музичко сценски настап Црвенкоска Весна Ученици од 2/3 одд ПАПИ
13. Музичко сценски настап Ристеска Наташа Ученици од 2/2 одд Ж-В Француска песна
14. Музичко сценски настап Белокоска Сузана Ученици од 5/3 одд Ти си тој што го сакам You are the one that I want
15. Музичко сценски настап Димеска Наташа Ученици од 2/1 одд Мајмун јаде попара
Четврти Блок - Традицијата и фолклорот
16. ОРО Дичоски Драшко Ученици од 5/2 одд Пајдушко оро
17, ОРО Јованоска Тања Ученици од 7 одд Невестинско оро
Петти Блок - Музиката го обединува светот
22. Соло настап Бузеска Лилјана Натали Китаноска
23. Соло настап Бузеска Лилјана Ивана Кормушоска Nena - 99 luftbaloons
24 Модерен балет Оливер Богојевски Ученици од 8 одд
Сите учесници излегуваат на бина и ја пејат химната на училиштето на чело со изведувачите- Сања Роканоска, Ивана Кормушоска Натали Китаноска