Наградени ученици во 2013 год.

31 Декември 2013

Ученици од О.О.У„Блаже Конески“ - Прилеп кои имаат освоено места на државни и општински натпревари за 2013 год.

повеќе...