Акционен план

21 Септември 2013

Акционен план на активности кои ОУ „Блаже Конески“ од Прилеп ќе ги превземе во насока на подобрување на квалитетот на своето работење.

повеќе...