Акционен план - 2014

04 Септември 2014

Акционен план на активности кои ОУ „Блаже Конески“ од Прилеп ќе ги превземе во насока на подобрување на квалитетот на своето работење.

повеќе...