Распоред за одржување на дополнителна и додатна настава - 2014/15

23 Септември 2014

Распоредот за одржување на дополнителна и додатна настава во ООУ “Блаже Конески“ за учебната 2014/15 година може да го преземте од следниот линк.