Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Ден на книгата

Книгата има две намени – прво, таа е начин да станете зависни од читањето. Желбата да знаеш што ќе се случи, да сакаш да ја превртиш страницата, потребата да продолжиш дури и ако е тешко… тоа е вистинска желба. Те тера да научиш нови зборови, да мислиш нови мисли, да продолжиш понатаму – да откриеш дека читањето само по себе 
Читај повеќе