Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Годишни програми

Годишна програма 2019-2020

ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

  1. Подобрување на работата со ученици со посебни потреби и потешкотии во учењето,
  2. Унапредување на соработката со родителите,
  3. Зајакнување на демократската клима во училиштето иреализирање на Отворен ден за Граѓанско образование.

Превземи

Годишна програма 2020-2021

ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

  1. Развивање на организаторски способности и успешно уредување,
  2. Придонес за здрава и чиста околина и развивање на работни навики,
  3. Стекнување работни способности.

Превземи