Информации - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Информации

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Начин и посредување при барање на пристап до информации од јавен карактер.

Информации од јаван карактер

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

Пристап до податоци

Информации од јаван карактер

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

Пристап до податоци

Информации од јаван карактер

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Пристап до податоци

Информации од јаван карактер

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

Пристап до податоци