Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Запишување

Ученици

Наставникот е целосно насочен кон потребите и интересите на вашето дете. Активностите за спроведување на наставната програма се фокусирани на возраста со цел совладување на наставните содржини на лесен начин.

Водич за образовниот процес

Детето во училиштето поминува низ три образовни етапи: прво одделение, од второ до петто одделение и од шесто до девето одделение. Во подрачното училиште образовните етапи се одвиваат во прво одделение и од второ до петто одделение.

Превземи го документот овде.

Превземи го документот со совети за родителите на првачиња овде.