Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Вработени

ДИРЕКТОР

Директор на училиштето

Ангелка Баракоска
Директор

Стручни соработници

Стручни соработници во нашето училиште

Жаклина Гегоска
Педагог
Вера Искова
Библиотекар
Биљана Ефремоска
Психолог

Одделенска настава

Стручен, професионален и искусен тим кој му помага на ученикот да ги направи првите чекори во светот на буквите, бројките, природата. Тим кој во фокусот на своето делување го има детето и неговото индивидуално развивање.

Снежана Магероска
Одделенска
Наташа Ристеска
Одделенска
Наташа Димеска
Одделенска

Предметна настава

Во нашиот тим има доволно професионалци кои со својата стручност, посветеност и знаење создаваат ученици со кои се гордееме.