Новости - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Новости

Извештај за реализирана презентација на тема „Препознавање и справување со насилен екстремизам“ На 22.03.2023 година во просториите на ООУ „Блаже Конески“ Прилеп со почеток вo 12:15 часот се реализираше презентација на тема „Препознавање и справување со насилен екстремизам“ која беше планирана со годишната програма за работа на ученичкиот парламент на ниво на училиште во учебната 2022/23 година. Целта на презентацијата 
Читај повеќе
Почитувани ученици, Ве информираме дека ООУ„Блаже Конески“-Прилеп согласно програмата за реализација на проектот „Антикорупциска едукација за учениците во основните училишта“, покрај другите активности организира и литературен и ликовен конкурс наменет за  ученици од VIII и IX одделение. Со цел да се поттикне критичко размислување, формирање на позитивни вредности и развивање на креативноста кај младите, проектот вклучува конкурс за најдобар напишан 
Читај повеќе
Се известуваат родителите на децата кои оваа година ќе се запишуваат во  прво  одделение дека задолжителниот систематски преглед на видот можат да го закажат преку институцијата МОЈ ТЕРМИН  со помош на матичните  лекари. Систематските прегледи ќе се извршуваат во просториите на кабинетот за  ОРТОПТИКА, кој се наоѓа до очната амбуланта во Општата болница „Борка  Талески“ – Прилеп, почнувајќи од  03.04.2023 
Читај повеќе
Светскиот ден на водата се одбележува во целиот свет секоја година на 22 март. Целта на оваа активност е давање значење на водата, подигнување на свеста и рационално користење и штедење на водата, со цел да се подигне еколошката свест на учениците колку е потребна водата за животот на луѓето. Учениците од подрачното училиште во населбата Варош заедно со наставничката 
Читај повеќе
По повод Денот на пролетта во нашето училиште се одржа еко акција со засадување на зимзелени дрвца. Во оваа еко акција учествуваа ученици од одделенска настава и нивните наставници. Целта е да се развие еко свеста кај учениците за зачувување, негување и одржување на здрава животна средина.
Читај повеќе
Учениците од ,,Клубот на млади истражувачи’’ заедно со наставничките Павлина.Т.Ристеска, Христина Игнатоска и Анета Николоска го одбележаа Денот на екологијата со лансирање на ,,цветни бомби” -активност поврзана со проектот Slow Food Училишни градини. Мало објаснување што е ,,цветна бомба”.Тоа е мало топче составено од комбинација на компост, глина и семиња кои можат да се лансираат преку огради и запуштени места 
Читај повеќе
По повод  21 Март – Светскиот ден на позијата, учениците од седмите одделенија и нивната наставничка по Македонски јазик – Виолета Христоска изработија проект на тема: „Да се потсетиме на македонската песна и поети“. Проектот траеше една седмица, а на 21 Март беше презентиран пред  присутните родители, наставници, поети и ученици. Учениците ги презентираа своите сознанија за одредени македонски поети, 
Читај повеќе
На 21 Март светскиот ден на поезијата стручниот соработник – библиотекар на нашето училиште ја промовираше својата стихозбирка. Нашата библиотекарка Вера Искова, со својата стихозбирка „ПОРИВ БЕЗ СМИСЛА“ зачекори по врвиците на современата македонска поезија. Таа за своето дело доби награда на Дата ПЕСНОПОЈ – Битола, во рамките на едицијата КНИЖЕВНИ МЕРИДИЈАНИ – ДУШАТА НА ЧАРШИЈАТА. Како што самата вели 
Читај повеќе
Здружение за перспективна интеграција и раазвој РОМА ПЕРСПЕКТИВ -Прилеп ————————————————————————————— „Association for perspective integration and development“   Здружението за перспективна интеграција и развој – РОМА ПЕРСПЕКТИВ- Прилеп во рамките на проектот „Туторска поддршка на деца Роми од трето, четврто и петто одделение“ преку туторството од страна на лице ангажирани од самото здружение, се насочува кон  напредок и развој дополнително вон 
Читај повеќе
Продолжуваме со традицијата на учество на натпревари и освојување на награди. Резултатите од напреварот се како што следува: Лорин Кочоски – V-3 одделение освоено трето место. Анастасија Николоска – VIII-5 освоено второ место. Леонид Петрески – VIII-1 освоено трето место. Надја Митрик – VI-3 освоено трето место. Ена Тодороска – VI-1 освоено трето место. Јана Димовска – VIII-3 пофалница. Сара 
Читај повеќе