Новости - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Новости

По упатството на Министерството за образование и наука, исто така целосната поддршка на Локалната самоуправа и Градоначалникот , едногласно усвоена на Наставнички совет на училиштето и Советот на родители. ООУ “Блаже Конески” – Прилеп им соопштува на сите ученици од прво до деветто одделение дека од утре 04.09.2023 год. стапува во сила апсолутна забрана за носење телефони во рамките на 
Читај повеќе
Градоначалникот на Прилеп, Борче Јовчески и Претседателот на Советoт на Општина  Прилеп, на 145 ученици од Прилеп, на свечен настан во Општина Прилеп им доделија парични награди и пофалници за освоени места на државни и меѓународни натпревари во учебната 2022/2023 година. Меѓу наградените беа и наши ученици и ментори кои во изминатата година учествувале и освоиле награди на бројни натпревари 
Читај повеќе
Резултати од државниот натпревар по природни науки за VI одделение: Ива Николоска VI 1   втора награда Надја Митрик   VI 3 трета награда Под менторство на наставничката Христина Игнатовска. Им честитаме и им посакуваме уште поголеми успеси.
Читај повеќе
На ден 29.05.2023 и 30.05.2023 се одржа турнир во мал фудбал за промоција на СОУ “Кузман Јосифоски-Питу” на кој зеде учество и тим од нашето училиште. Учениците освоија 2ро место. Им честитаме и се гордееме со нив.
Читај повеќе
На ден 03.06.2023 год. на Природно – математички факултет во Скопје се одржа Републички натпревар по предметот Физика под менторство на наставникот Даниела Стефаноска на кој што учениците Викторија Ангелеска од VIII 2 и Петар Шукуроски oд VIII 4 освоија трета награда.
Читај повеќе
По повод ,,Меѓународниот ден на детето’’ учениците од седмите одделенија при ООУ ,,Блаже Конески’’ Прилеп организираа пригодна приредба. На приредбата беа презентирани креативните работилници по предметот Македонски јазик организирани на часови за орбаботка на лектира под менторство на наставничката Виолета Христоска. Учениците се претставија со драматизации на делови од романи и раскази, при што ја покажаа својата креативност и инвентивност. 
Читај повеќе
На учениците од седмите одделенија во ООУ ,,Блаже Конески’’ Прилеп беше реализирана интерактивна работилница на тeма: ,,Подобрување на меѓучовечките односи преку заедничко решавање на проблеми’’ од страна на специјалниот едукатор и рехабилитатор Антонио Коцески во соработка со класните раководители Валентина Кочоска, Евгенија Ангелеска, Виолета Христоска, Наташа Чубрикоска и Анета Николоска. Поради подобра интеракција со помала група, седмооделенците беа поделени во 
Читај повеќе
Ена Тодороска 1место Леонид Стеваноски 2место Ева Тодороска 3место Стефан Тодороски 3 место Јована Богојовска 3 место Михаил Петанчески 3 место Филип Бучевски 3 место Матеја Божиноска 5 Сара Петанческа 5
Читај повеќе
По упатство од министерството за образование и наука ООУ ” Блаже Конески” Прилеп им соопштува на сите ученици кои учат во училиштето дека до крајот на учебната година 14.06.2023 год ќе има ограничено користење на мобилните телефони. Од учебната 2023/24 год ќе има комплетна забрана за носење на мобилни телефони. Ова соопштение треба да се сфати сериозно бидејќи од 01.09 
Читај повеќе