Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Самоевалуација

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Дел посветен на самоевалуација на нашето училиште.

Самоевалуација

Самоевалуација за 2019 година.

Превземи го документот

Извештај Самоевалуација

Извештај – Самоевалуација за 2019 година

Превземи го документот