Активности - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Активности

На ден 03.06.2023 год. на Природно – математички факултет во Скопје се одржа Републички натпревар по предметот Физика под менторство на наставникот Даниела Стефаноска на кој што учениците Викторија Ангелеска од VIII 2 и Петар Шукуроски oд VIII 4 освоија трета награда.
Читај повеќе
По повод ,,Меѓународниот ден на детето’’ учениците од седмите одделенија при ООУ ,,Блаже Конески’’ Прилеп организираа пригодна приредба. На приредбата беа презентирани креативните работилници по предметот Македонски јазик организирани на часови за орбаботка на лектира под менторство на наставничката Виолета Христоска. Учениците се претставија со драматизации на делови од романи и раскази, при што ја покажаа својата креативност и инвентивност. 
Читај повеќе
На учениците од седмите одделенија во ООУ ,,Блаже Конески’’ Прилеп беше реализирана интерактивна работилница на тeма: ,,Подобрување на меѓучовечките односи преку заедничко решавање на проблеми’’ од страна на специјалниот едукатор и рехабилитатор Антонио Коцески во соработка со класните раководители Валентина Кочоска, Евгенија Ангелеска, Виолета Христоска, Наташа Чубрикоска и Анета Николоска. Поради подобра интеракција со помала група, седмооделенците беа поделени во 
Читај повеќе
Никола Атанасоски 7-3 втора награда, Ева Стеваноска 7-1 втора награда, Сара Петреска 7-2 трета награда, Ангела Челебитова 9-5 прва награда, Ангела Петреска 9-3 втора награда, Елена Бошеска 9-2 трета награда, Милош Игнатовски 9-1 трета награда.
Читај повеќе
Комисијата за еднакви можности реализира активност на тема:Едукација за културно однесување во ОУ од нашиот град. Предавач:дефектолог Елена Крстеска во присуство на советниците од општина Прилеп Александра Димова и Стефани Стојаноска. Целта е подигнување на свеста за примерно однесување на учениците и зголемување на квалитетот на образовниот процес.
Читај повеќе
На 13.05.2023 Сабота учениците од 8мо одделение и членовите од еколошката секција заедно со наставничката Павлинче Темелкоска Ристеска при ООУ „Блаже Конески” ја поддржаа и активно учествуваа во акцијата „Генералка викенд 2023″ предводена од Градоначалникот и екипи на ЈКП Комуналец која се реализираше во месноста Вештачко езеро.  
Читај повеќе
На 06.05.2023 во домот на култура “Марко Цепенков”- Прилеп се одржа државниот натпревар за вокални солисти. Нашиот ученик Ангел Кулески од VII-1 одделение под менторство на наставничката Маја Кузманоски освои ПРВО МЕСТО со освоени 92 бода!!!
Читај повеќе
На ден 05.05.2023 год. се реализираше час по предметот Општество во Полициската станица -Прилеп со цел запознавање на работата на службените лица, вработени во Полициската станица во Прилеп, како и разговор и запознавање на учениците со службените лица. Во краток вовед од страна на службените лица, учениците имаа директен контакт со службените лица и блиска средба со возилото од полициската 
Читај повеќе
Девијантните однесувања можат да вклучат употреба на дрога, алкохол и цигари, како и други пороци и форми на ризично однесување. Овие однесувања можат да бидат опасни и да предизвикаат различни проблеми со здравјето, вклучувајќи зависност, ментални и физички здравствени проблеми, социјални и правни проблеми, како и ризик за насилство и криминал. За да се спречат девијантните однесувања, важно е да 
Читај повеќе
Проектот “Младински Креативизам и Културализам” е финансиски поддржан од Министерството за Култура на РСМ. Поради потребата за реализација на информативните музички работилници, реализација на истите во ООУ “Блаже Конески” Прилеп се одржа на ден 28.04.2023год во 5-2 одделение. На работилниците учениците научија: -Што е гудачки инструмент -Како се слуша музика -Што е камерна музка -Кои инструменти се во гудачкиот квартет 
Читај повеќе