Родители и ученици - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Родители и ученици

Поддршка од родителите и учениците

Родителите и учениците даваат активна подрршка во работата на училиштето преку Ученичкиот парламент и Советот на родители.