Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Училишен одбор

Училишен одбор

 

Претседател: ____________

Бошкоска Ана – наставник

Мојсоска Весна – наставник

Секулоски Рубин – родител

Црвенкоски Валентин – родител

Ристески Тони – родител

Зероски Јане – преставник од локална