Распоред за одржување настава - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Распоред за одржување настава

Согласно препораките на Министерството за образование и наука училиштето подготви распоред за изведување на наставата на далечина.

Распоред за влегување и излегување на ученици и вработени и распоред за времетраење на настава

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

Прва смена

Прием на ученици

од 7:00 до 7:10  влез 1 ученици од 3-1

влез 2 ученици од 3-2

влез 3 ученици од 3-3

Времетраење на часови

час од до одмор
1час 7:10 7:40 5минути
2час 7:45 8:15 15минути
3час 8:30 9:00 5минути
4час 9:05 9:35 5минути
5час 9:40 10:10 5минути
6час 10:15 10:45

Време за дезинфекција  10:45 до 11:15

Втора смена

Прием на ученици

од 11:10 до 11:20  влез 1 ученици од 3-1

влез 2 ученици од 3-2

влез 3 ученици од 3-3

Времетраење на часови

час од до одмор
1час 11:20 11:50 5минути
2час 11:55 12:25 15минути
3час 12:40 13:10 5минути
4час 13:15 13:45 5минути
5час 13:50 14:20 5минути
6час 14:25 14:55

 

При излез на учениците , наставничката ги испраќа до оној излез од каде што бил нивниот прием при влез (3-1 низ влез 1, 3-2 низ влез 2, 3-3 низ влез 3).

ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

Прва смена

Прием на ученици

од 7:10 до 7:20  влез 1 ученици од 2-1

влез 2 ученици од 2-2 и 2-4

влез 3 ученици од 2-3

Времетраење на часови

час од до одмор
1час 7:20 7:50 5минути
2час 7:55 8:25 15минути
3час 8:40 9:10 5минути
4час 9:15 9:45 5минути
5час 9:50 10:20

Време за дезинфекција  10:20 до 10:50

Втора смена

Прием на ученици

од 10:50 до 11:00  влез 1 ученици од 2-1

влез 2 ученици од 2-2 и 2-4

влез 3 ученици од 2-3

Времетраење на часови

час од до одмор
1час 11:10 11:40 5минути
2час 11:45 12:15 15минути
3час 12:30 13:00 5минути
4час 13:05 13:35 5минути
5час 13:40 14:10

 

При излез на учениците , наставничката ги испраќа до оној излез од каде што бил нивниот прием при влез (2-1 низ влез 1, 2-2 и 2-4 низ влез 2, 2-3 низ влез 3)

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

Прва смена

Прием на ученици

од 7:20 до 7:30  влез 1 ученици од 1-1

влез 2 ученици од 1-2

влез 3 ученици од 1-3

Времетраење на часови

час од до одмор
1час 7:30 8:00 5минути
2час 8:05 8:35 15минути
3час 8:50 9:20 5минути
4час 9:25 10:55 5минути
5час 10:00 10:30

Време за дезинфекција  10:30 до 11:00

Втора смена

Прием на ученици

од 11:00 до 11:10  влез 1 ученици од 1-1

влез 2 ученици од 1-2

влез 3 ученици од 1-3

Времетраење на часови

час од до одмор
1час 11:10 11:40 5минути
2час 11:45 12:15 15минути
3час 12:30 13:00 5минути
4час 13:05 13:35 5минути
5час 13:40 14:10

 

При излез на учениците , наставничката ги испраќа до оној излез од каде што бил нивниот прием при влез (1-1 низ влез 1, 1-2 низ влез 2, 1-3 низ влез 3).

(Наставниците доаѓаат 10 минути пред  почетокот на прием на учениците)

Времетраење на часови со on-line настава

Прва смена

час од до одмор
1час 7:30 8:00 5минути
2час 8:05 8:35 15минути
3час 8:50 9:20 5минути
4час 9:25 9:55 5минути
5час 10:00 10:30 5минути
6час 10:35 11:05 5минути
7час 11:10 11:40

 

Втора смена

час од до одмор
1час 11:15 11:45 5минути
2час 11:50 12:20 15минути
3час 12:35 13:05 5минути
4час 13:10 13:40 5минути
5час 13:45 14:15 5минути
6час 14:20 14:50 5минути
7час 14:55 15:25

 

Прва смена  петто, седмо и деветто одделение

Втора смена четврто, шесто и осмо одделение

Превземи

Времетраење на часови со on-line настава

Прва смена

час од до одмор
1час 7:30 8:00 5минути
2час 8:05 8:35 15минути
3час 8:50 9:20 5минути
4час 9:25 9:55 5минути
5час 10:00 10:30 5минути
6час 10:35 11:05 5минути
7час 11:10 11:40

 

Втора смена

час од до одмор
1час 11:45 12:15 5минути
2час 12:20 12:50 15минути
3час 13:05 13:35 5минути
4час 13:40 14:10 5минути
5час 14:15 14:45 5минути
6час 14:50 15:20 5минути
7час 15:25 15:55

 

Превземи