Етвининг - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Етвининг

                  Петто 3 одделение      Координатор: Ангелка Баракоска   ENVIRONMENT FOR LIVING ЖИВОТНА СРЕДИНА Со овој проект се овозможи кај учениците да се развие свеста за животната средина во која учениците живеат. Активностите беа од суштинско значење за учениците, преку нив се овозможи развивање на еколошка свест кај учениците, стекнување на навика за 
Читај повеќе
            Петто 3 одделение      Координатор: Ангелка Баракоска   WE LIVE WITH OUR TRADITIONS ЖИВЕЕМЕ СО НАШИТЕ ТРАДИЦИИ Во рамките на овој проект беа организирани активности за запознавање на децаста со традициите и обичаите. Истовремено имаа можност да се запознаат со различни култури, бидејќи работевме со различни земји кои ги презентираа своите традиции. Учениците  развија чувство 
Читај повеќе