Етвининг - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Етвининг

“TOWARDS GREEN FUTURE” Во овој еТвининг проект, кој го нарекуваме „Кон зелена иднина“, се здружуваме за да научиме еколошки практики, да ја подигнеме свеста за одржливоста и да преземеме акција за позелен свет. Нашата цел е да обезбедиме да имаме знаење за прашања како што е справување со отпадот, заштеда на енергија, рециклирање и да се поттикнеме да дејствуваме , 
Читај повеќе
Е – Твининг проект “Dance of Words”  не е  само активност за уживање во уметноста на писмената зборување, туку и моќен алат за образование и воспитување. Оваа активност претставува интересен начин да се стимулира креативноста, комуникацијата и критичкото размислување кај учениците. Развива Креативност: Оваа активност ги поттикнува учениците да ги истражуваат различните начини на изразување и да се охрабрат  да 
Читај повеќе
СОНУВАЈ, КРЕИРАЈ, СЛИКАЈ И ИГРАЈ –  има за цел да ги поттикне децата да развиваат својата креативност, моторика, и уметнички способности преку различни активности и игри. Оваа тема е насочена кон стимулирање на детската моќ на мислење и визуелна уметност преку игра и експериментирање. Секој дел од насловот има своја специфична намена: Сонувај: ги поттикнува учениците да сонуваат и да 
Читај повеќе
                  Петто 3 одделение      Координатор: Ангелка Баракоска   ENVIRONMENT FOR LIVING ЖИВОТНА СРЕДИНА Со овој проект се овозможи кај учениците да се развие свеста за животната средина во која учениците живеат. Активностите беа од суштинско значење за учениците, преку нив се овозможи развивање на еколошка свест кај учениците, стекнување на навика за 
Читај повеќе
            Петто 3 одделение      Координатор: Ангелка Баракоска   WE LIVE WITH OUR TRADITIONS ЖИВЕЕМЕ СО НАШИТЕ ТРАДИЦИИ Во рамките на овој проект беа организирани активности за запознавање на децаста со традициите и обичаите. Истовремено имаа можност да се запознаат со различни култури, бидејќи работевме со различни земји кои ги презентираа своите традиции. Учениците  развија чувство 
Читај повеќе