Евгенија Ангелеска - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Евгенија Ангелеска

E-mail: evgenija.angeleska@gmail.com

 

Настани, проекти во кои учестувал предметниот наставник:

Награда за најдобар наставник по германски јазик – Прегледај

Следи ја наставата.