Весна Арсиќ - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Весна Арсиќ

E-mail: vcrvenkoska@gmail.com

 

Настани, проекти во кои учестувал одделенскиот наставник:

Меѓународен, акредитиран натпревар „КРЕФ” 2019 година – Прегледај

Големи успеси на малите ученици – Прегледај

 

Следи ја наставата.