Ана Бошкоска - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Ана Бошкоска

E-mail: ana_ivan_leo@yahoo.com

 

Настани, проекти во кои учестувал одделенскиот наставник:

Промоција на книгата „Моето патување во Фантазија“ – Прегледај

 

Следи ја наставата.