Тања Јованоска - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Тања Јованоска

 

E-mail: prof.t.jovanoska@gmail.com

Материјали од наставникот:
Корективна гимнастика – Превземи

 

Следи ја наставата.