Тања Јованоска - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Тања Јованоска

 

E-mail: prof.t.jovanoska@gmail.com

Материјали од наставникот:
Корективна гимнастика – Превземи

 

Следи ја наставата.

 

[useyourdrive dir=”1AV134A0LMPZ7VQIotWy3ykZWqFv5TCbz” account=”117031868277462412940″ mode=”files” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]