Лидија Котеска - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Лидија Котеска

E-mail: k64.lidija@yahoo.com

 

Настани, проекти во кои учестувал предметниот наставник:

Работилница „Детски парламент“ – Прегледај

 

Следи ја наставата.