Наташа Димеска - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Наташа Димеска

E-mail: natceto@gmail.com

Следи ја наставата.

 

[useyourdrive dir=”1NVlDit8KnodVYQ9aQmmG6d61pA3waErv” account=”117031868277462412940″ mode=”files” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]