Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Teachers

Валентина Кочоска
Англиски јазик
E-mail: valentinakochoska@gmail.com Следи ја наставата.  
Весна Мојсоска
Македонски јазик
E-mail: vesna.mojsoska@gmail.com Следи ја наставата.  
Катерина Димкоски
Македонски јазик
E-mail: velikakaterina@yahoo.com Следи ја наставата.    
Љубица Јованоска
Македонски јазик
E-mail: lj_jovanoska@hotmail.com Следи ја наставата.  
Вера Искова
Библиотекар
E-mail: vera.iskova@gmail.com   Библиотека Нашето училиште располага со простор кој е организиран и уреден за да ги задоволува условите за библиотека по примерот на добро уредените библиотеки. Основна цел на нашата библиотеката е помагање на воспитно-образовниот процес и ширење на книжевната, научната и општата култура на учениците, наставниците и другите вработени во училиштето. Библиотекарот собира, стручно обработува и дава на 
Биљана Ефремоска
Психолог
E-mail: befrem@yahoo.com Следи ја наставата.  
Жаклина Гегоска
Педагог
E-mail: zaklina.gegoska@hotmail.com Следи ја наставата.  
Ангелка Баракоска
Директор
E-mail: angelkabarakoska@gmail.com Следи ја наставата.