Наташа Р. Проданоска - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Наташа Р. Проданоска

E-mail: natasa.risteska@gmail.com

 

Настани, проекти во кои учестувал предметниот наставник:

Патувајте безбедно со „МИКРОБИТ“ – Прегледај

 

Следи ја наставата.

 

[useyourdrive dir=”1JuQwH_1do9OyJxt5IfvyTvXhhKSg3D86″ account=”117031868277462412940″ mode=”files” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]