Одделенска - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Одделенска

Ѕвездоска Павлина
Одделенска
Љупчо Велкоски
Одделенска
Ана Бошкоска
Одделенска
Ана Марија Ристеска
Одделенска
Ангелка Баракоска
Одделенска
Борка Попова
Одделенска
Весна Арсиќ
Одделенска
Весна Конеска
Одделенска
Викторија Талеска
Одделенска
Габриела Стевананџија
Одделенска
Гордана Џокоска
Одделенска
Дијана Смугреска
Одделенска
Димчо Наумчески
Одделенска
Драшко Дичоски
Одделенска
Елизабета Мургоска
Одделенска
Илија Костадиноски
Одделенска
Кокица Стојческа
Одделенска
Лилјана Трпкоска
Одделенска
Милица Ацеска
Одделенска
Наташа Димеска
Одделенска
Наташа Ристеска
Одделенска
Снежана Магероска
Одделенска