Одбележување на светскиот ден на книгата - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Одбележување на светскиот ден на книгата

Наставник Павлина Звездоска I -1 одделение.
Одбележување на светскиот ден на книгата. Книгата е нашиот пријател и отворен прозорец кон знаењето.
Коментарите се затворени.