Стихозбирка - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Стихозбирка

На 21 Март светскиот ден на поезијата стручниот соработник – библиотекар на нашето училиште ја промовираше својата стихозбирка. Нашата библиотекарка Вера Искова, со својата стихозбирка „ПОРИВ БЕЗ СМИСЛА“ зачекори по врвиците на современата македонска поезија. Таа за своето дело доби награда на Дата ПЕСНОПОЈ – Битола, во рамките на едицијата КНИЖЕВНИ МЕРИДИЈАНИ – ДУШАТА НА ЧАРШИЈАТА. Како што самата вели 
Читај повеќе