Одбележан денот на македонскиот литературен јазик - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Одбележан денот на македонскиот литературен јазик

Петти мај е Ден на македонскиот литературен јазик на кој му оддаваме почит на македонскиот јазик и на сите претходници кои го создавале писмениот, литературен, стандарден јазик, како и долг кон иднината – дека македонскиот јазик треба да се негува, да се шири и, што е многу важно, македонскиот јазик ние треба да го подготвиме до совршенство за да стане рамноправен со останатите светски јазици.

ООУ „Блаже Конески“ има привилегија и чест со уште поголем пиетет, да се однесува кон овој ден, зашто го носи името на креаторот на литературниот јазик кој денес нам ни овозможува со своето богатство на речникот од сите говори,  бујност, стројност и егзотичност да бидеме вешти во изразувањето и искажувањето на нашите размисли, чувства, ставови.

Погледнете ги творбите на вредните ученици од нашето училиште ООУ „Блаже Конески“ – Прилеп.

 

 

 

 

 

 

 

Book titled 'ООУ „Блаже Конески“ПрилепIII 3 одд'

 

* УЧЕНИЦИ ОД  II- 3  ОДДЕЛЕНИЕ                           

Наставник: Весна Арсиќ

1. Изразно рецитирање на песни  од Блаже Конески (снимено видео)

Ана-Марија Шашеска

Марија Сливоска

Борјана Златеска

Илин Димоски

2. Лична творба на дадените теми (песна -видео )

Лорин Кочоски- песна

Калина Димитриоска -песна

Андреј Пејкоски-песна

Марија Сливоска – песна

3. Цртеж на дадените теми (цртеж-видео )

Лазар Ѓуриќ

Гораст Дренков

Калина Димитриоска

Михаил Велјаноски

Ивана Димшулоска

Хана Мечева

*ЛИЧНИ  ТВОРБИ од конкурс

1.Дарија Глигоровска 3-3, Наставник – Габриела Стевананџија

2.Ена тодороска 3-1

3.Ева Тодороска 3-1, Наставник – Ана Бошкоска

4.Матеа Тризагароска 5-3, Наставник – Милица Ацеска

5.Никола Павлески 6-1, Наставник – Лидија Котеска

*ЦРТЕЖИ ОД конкурс

6. Лука Цветкоски 5-3, Наставник – Милица Ацеска

7.Марио Манчевски 3-1, Наставник Ана Бошкоска

8.Меланија Иваноска,  Наставник Ана Бошкоска

9.Стефани Талеска, Наставник – Милица Ацеска

10.Владимир Гелевски, Наставник- Лидија Котеска

*ИЗРАЗНО РЕЦИТИРАЊЕ НА ПЕСНИ ОД КОНЕСКИ  (конкурс)

11.Сара Петанческа 5-3 одд,  Наставник- Милица Ацеска

12.Софиа Виданоска 3-1 одд, Наставник- Ана Бошкоска

13.Мартин Трајкоски 3-1 одд, Наставник- Ана Бошкоска

14.Матеа Тризагароска 5-3 (рецитира лична творба), Наставник – Милица Ацеска

*ВИДЕО „Од А до Ш“  изработено од наставник Ана Бошкоска заедно со ученици од 3-1 одд.

*ЕЛЕКТРОНСКА СЛИКОВНИЦА „Македонски јазик и македонска азбука“ изработена од наставник Габриела Стевананџија заедно со учениците од 3-3 одделение.

Коментарите се затворени.