Работилница за изработка на мартинки - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Работилница за изработка на мартинки

Учениците од текстилна струка, паралелка III6, Техничар за изработка на облека СОУ „Ѓорче Петров” Прилеп под менторство на проф. Јулијана Поповска и  осмоодделенците од ООУ „Блаже Конески” под менторство на наставник Катерина Јонческа на заедничка работилница изработија мартинки кои заеднички ги подарија на учениците од прво одделение од ООУ „Блаже Конески“.

 

Comments are closed.