Официјални резултати на Општинскиот натпревар по хемија - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Официјални резултати на Општинскиот натпревар по хемија

На општинскиот натпревар по хемија се освоени следните резултати:

Ангела Челебитова 9-5 ПРВА награда,

Софија Николоска 9-4 ПРВА награда,

Илин Ристески 9-2 ВТОРА награда,

Елена Бошеска 9-2 ВТОРА награда,

Кристијан Пирганоски 9-5 ВТОРА награда,

Стефанија Спиркоска 9-3 ВТОРА награда,

Викторија Ангелеска 8-2 ВТОРА награда,

Леонид Долгоски 9-3, Марија Мартиноска 9-3, Ангела Петреска 9-3, и Јана Пирганоска 9-5 ТРЕТА Награда.

Честитки за постигнатите резултати, продолжуваме на Регионално!

Коментарите се затворени.