Обука за превенција од пожари - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Обука за превенција од пожари

Наставничките Елена Стојаноски, Катерина Јонческа и Елена Димоска Николоска заедно со учениците од 8мо одделение беа дел од обуката на Територијалната противпожарна единица во нашиот град за превенција од пожари. Целта е најмладите да се запознаат со основните постапки и со важноста од противпожарната заштита, како во училиштето така и во домовите. Со ова треба да се подигне свеста на најмладите за опасностите од пожари исто така учениците да се запознаат со начинот на работа на оваа установа.

Оваа активност ја реализираа учениците како дел од предвидената програма за едукативни посети по предметот вештини на живеење во учебна 2022/23 година.

Коментарите се затворени.