Пораки за сите деца на светот под мотото ,,Јас и светот околу мене" - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Пораки за сите деца на светот под мотото ,,Јас и светот околу мене”

Учениците од 7-2 и 7-4 одделение под менторство на Емилија Ристеска по повод недела на детето под мотото ,,Јас и светот околу мене ” напишаа пораки за сите деца на светот.

Коментарите се затворени.