Резултати од Регионалниот натпревар по Хемија - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Резултати од Регионалниот натпревар по Хемија

Резултати од Регионалниот натпревар по хемија:
Ангела Челебитова 9-5 ВТОРА НАГРАДА
Елена Бошеска 9-2 ТРЕТА НАГРАДА
Илин Ристески 9-2 ТРЕТА НАГРАДА
Стефанија Спиркоска 9-3 ТРЕТА НАГРАДА
Викторија Анѓелеска 8-2
ВТОРА НАГРАДА
Софија Николоска 9-4,Јана Пирганоска 9-5,Кристијан Пирганоски 9-5 и Леонид Долгоски 9-3-ПОФАЛНИЦИ ЗА УСПЕШНО УЧЕСТВО
Со АНГЕЛА,ЕЛЕНА И ИЛИН ПРОДОЛЖУВАМЕ НА ДРЖАВНО НА 27.05.2023
Им честитаме на учениците и им посакуваме успех во патеката што се нарекува ЖИВОТ!

Коментарите се затворени.