Светска недела на детето - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Светска недела на детето

По повод Светската недела на детето во нашето училиште учениците од 43 одделение, во координација со наставничката Евгенија Димеска изведоа перформанс за поддршка на светската недела на детето во кој што беа запазени сите принципи со кој што учениците сета своја енергија ја претворија во љубов и порака за убаво детство и мир во светот за секое дете.

Проектот е поддржан со слики и аудио-визуелни изведби.
Коментарите се затворени.