Физика - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Физика

На ден 03.06.2023 год. на Природно – математички факултет во Скопје се одржа Републички натпревар по предметот Физика под менторство на наставникот Даниела Стефаноска на кој што учениците Викторија Ангелеска од VIII 2 и Петар Шукуроски oд VIII 4 освоија трета награда.
Read more