Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Teachers

Илија Костадиноски
Одделенска
E-mail: ilija.kostadinoski@gmail.com Следи ја наставата.  
Димчо Наумчески
Одделенска
E-mail: dimconaumceski@yahoo.com Следи ја наставата.  
Весна Конеска
Одделенска
E-mail: vesna.koneska@yahoo.com Следи ја наставата.  
Лилјана Трпкоска
Одделенска
E-mail: trpkoskaliljana1@gmail.com Следи ја наставата.  
Дијана Смугреска
Одделенска
E-mail: dijana_smugreska@yahoo.com Следи ја наставата.  
Игор Богданоски
Математика
E-mail: bogdanoskiigor@gmail.com Следи ја наставата.  
Ѕвездоска Павлина
Одделенска
E-mail: snegulka2004@yahoo.com Следи ја наставата.  
Кокица Стојческа
Одделенска
E-mail: kokicastojceska@hotmail.com Следи ја наставата.  
Наташа Р. Проданоска
Информатика
E-mail: natasa.risteska@gmail.com   Настани, проекти во кои учестувал предметниот наставник: Патувајте безбедно со „МИКРОБИТ“ – Прегледај   Следи ја наставата.  
Тони Николоски
Физичко образование
E-mail: nikoloskitoni@yahoo.com Следи ја наставата.