Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Teachers

Викторија Талеска
Одделенска
E-mail: taleskav@yahoo.com Следи ја наставата.  
Весна Арсиќ
Одделенска
E-mail: vcrvenkoska@gmail.com   Настани, проекти во кои учестувал одделенскиот наставник: Меѓународен, акредитиран натпревар „КРЕФ” 2019 година – Прегледај Големи успеси на малите ученици – Прегледај   Следи ја наставата.  
Наташа Ристеска
Одделенска
E-mail: rnatasa5@gmail.com Следи ја наставата.  
Наташа Димеска
Одделенска
E-mail: natceto@gmail.com Следи ја наставата.  
Елизабета Мургоска
Одделенска
E-mail: beti.murgoska@hotmail.com Следи ја наставата.  
Милица Ацеска
Одделенска
E-mail: igoriste21@gmail.com Следи ја наставата.  
Снежана Магероска
Одделенска
E-mail: snezamageroska@yahoo.com Следи ја наставата.  
Драшко Дичоски
Одделенска
E-mail: drasko.dicoski@gmail.com Следи ја наставата.  
Мартина Пројческа
Одделенска
E-mail: projceskamartina1@gmail.com Следи ја наставата.  
Борка Попова
Одделенска
E-mail: borkapopova@yahoo.com Следи ја наставата.