Училиштата во музеите или музејот во училиштата - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Училиштата во музеите или музејот во училиштата

Цел на проектот: да потикне љубов кај учениците, знаење и мотивираност за нивно зачувување и експлоатирање, кое се движи од употреба на овие содржини во наставно – воспитниот процес, па до нивно деловно искористување во рамките на туристичката понуда.

Во реализација на проектот (работилници за подготвување на перформансите, учење на текст и увежбување на ликовите, генерална проба, подготвување и снимање на перформанси) учествуваваше наставник

Даниела Џамбазовска од ООУ „Блаже Конески Прилеп“ и ученици од V -1 одд. во деновите 12 и 13.06.2024.

  1. раководител на тим – Александар Цветкоски, кустос советник
  2. Паре Зареска, виш кустос, член,
  3. Мимоза Христоска, виш кустос, член.

Повеќе слики на нашата Фејбук интернет страница.

Comments are closed.