DEVELOPING NON-FORMAL LEARNING APPROACHES FOR YOUTH WORKERS - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

DEVELOPING NON-FORMAL LEARNING APPROACHES FOR YOUTH WORKERS

Уште еден месец, уште една активност Еразмус+ финансирана од Македонската Национална агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата Еразмус+. Овој пат ја спроведовме нашата обука на тема неформално образование под името РАЗВИВАЊЕ ПРИСТАПИ НА НЕФОРМАЛНО УЧЕЊЕ КАЈ МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ, што е трета и последна активност од нашиот втор акредитиран проект. Тимови од Македонија, Латвија, Франција, Португалија, Турција и Ерменија се приклучија на обуката во Струга за да ги усовршат своите вештини за работа со млади во формална или надвор од формалната средина за учење. Претставници на тимот од Македонија – Невладина организација -Здружение Јасна Иднина,беа наставниците од ООУ,,Блаже Конески”-Прилеп: Валентина Кочоска, Наташа Ристеска Проданоска и Филип Ристески.

Comments are closed.