We are the World - порака од учениците од III одделение - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

We are the World – порака од учениците од III одделение

По повод неделата на детето учениците од III,1,2,3 и 4, заедно со наставничката по англиски јазик, Марија Василеска низ низа активности сработија заеднички проекти со слогани на англиски јазик.

Коментарите се затворени.