За подобра училишна клима вложуваме и разубавуваме - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

За подобра училишна клима вложуваме и разубавуваме

Вложувајќи во образованието вложуваме во нашите деца а со тоа вложуваме во нашата иднина. Училиштето е место каде добар дел од својот живот го поминуваат децата, но и место каде работат и творат нашите наставници. Токму затоа континуирано се трудиме да ги подобруваме условите како за нашите ученици така и за нашите вработени.

Во интерс на подобрување на училишната клима го подновивме централното и подрачното училиште со нов инвентар. Ни пристигнаа новите 126 училишни клупи, 380 столчиња и 47 шкафчиња за нашите ученици и наставници.

 

Коментарите се затворени.