Известување од „Просветно дело“ - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Известување од „Просветно дело“

Почитувани родители,

Издавачката куќа „Просветно дело“ достави допис до нашето училиште со кој нè известува дека сите родители чии деца се претплатија на детските списанија „Росица“, „Другарче“ и „Развигор“, треба уредно да ги извршат уплатите за сите планирани изданија од списанијата до крајот на учебната година. Притоа, во моментов содржините од новите изданија учениците ќе ги следат on-line, на соодветни линкови кои нашето училиште ќе ги сподели со вас, а истите тие новоизлезени изданија во тврда верзија ќе можат да си ги подигнат од училиштето во септември, на почетокот од следната учебна година.

Заради настаната состојба ги нуди своите решенија за натамошно следење и читање на содржините од страна на учениците.

Имено, издавачката куќа нè упатува на следниве линкови од кои сите заинтересирани ученици ќе можат да ги следат содржините од новите броеви на детските списанија:

РОСИЦА:

На линкот – овде.

ДРУГАРЧЕ:

На линкот – овде.

РАЗВИГОР:

На линкот – овде.

 

         Со почит,

Вера Искова
Библиотекар
13.4.2020 год.

Коментарите се затворени.